TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÊN HỆ THỐNG 

 

1. Tài liệu hướng dẫn Quản trị hệ thống tại các đơn vị

 • Tài liệu giúp người dùng cách tạo tài khoản, gán vai trò và phân quyền cho cán bộ tại các đơn vị; quản lý thông tin các thủ tục hành chính và cấu hình quy trình thủ tục.  Download tài liệu

 • 2. Slide đào tạo tập huấn

 • Tài liệu đào tạo tập huấn Hệ thống chính quyền điện tử Bắc Ninh.  Download tài liệu; Quy trình demo 

 • 3. Danh sách tài khoản người dùng tại các đơn vị hành chính Bắc Ninh

 • Danh sách tài khoản quản trị các đơn vị hành chính Công Tỉnh Bắc Ninh. Download tài liệu

 • 4. Danh sách video hướng dẫn sử dụng

 • + Quản trị người dùng

 • + Quản lý thủ tục hành chính

 • + Cấu hình quy trình động

 •  
 • Thông tin liên hệ hỗ trợ:  
   

 • Số điên thoại: 0968734466;

 • Email: dzung.pham@dtt.vn

 •  

 •