TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và bổ túc THCS; Chứng nhận Tốt nghiệp Tiểu học Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung UBND Thành phố, Huyện
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Tiểu Học Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp. Mức độ 2 Lĩnh vực Chứng Thực - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
5 Cấp bản sao từ sổ gốc. Mức độ 2 Lĩnh vực Chứng Thực - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
6 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Mức độ 2 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
7 Cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp cấp lần đầu). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp lần đầu) Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND cấp Huyện/Thị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể có quy mô kinh doanh từ 50 - 200 suất/lần phục vụ Mức độ 3 Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
10 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Đất đai - Lần đầu UBND Thành phố, Huyện
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
12 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Lĩnh vực hộ khẩu - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức độ 2 Lĩnh vực Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
14 Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung UBND Thành phố, Huyện
15 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Mức độ 2 Lĩnh vực Hạ tầng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
16 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức độ 2 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
17 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức độ 3 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
18 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Mức độ 2 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức độ 3 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện
20 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị UBND Thành phố, Huyện