TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư 41/2015/TT-BYT Bổ sung Khoản 4, Điều 5 TT 41/2011/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
2 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Mức độ 2 Dược Sở Y tế
3 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Mức độ 2 Dược Sở Y tế
4 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
5 Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
6 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 Khám chữa bệnh Sở Y tế
7 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 Khám chữa bệnh Sở Y tế
8 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
9 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
10 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Mức độ 3 Dược Sở Y tế
11 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 3 Dược Sở Y tế
12 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
13 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
14 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
15 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
16 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
17 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học Mức độ 2 Giám định y khoa Sở Y tế
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 củ Mức độ 3 Dược Sở Y tế
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc Mức độ 3 Dược Sở Y tế
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế ( Cơ sở bán lẻ) Mức độ 2 Dược Sở Y tế