TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng. Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
3 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa. Mức độ 2 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
4 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 2 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
5 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Mức độ 2 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên. Mức độ 2 Lĩnh Vực Thủy Nội Địa Sở Giao thông vận tải
7 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
8 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ. Mức độ 2 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
9 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Mức độ 3 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
10 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Mức độ 2 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng. Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến. Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn. Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu. Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu. Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
16 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Mức độ 2 Lĩnh Vực Đăng Kiểm Sở Giao thông vận tải
17 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Mức độ 2 Lĩnh Vực Thủy Nội Địa Sở Giao thông vận tải
18 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
19 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
20 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải