TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
2 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình
4 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
5 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch