TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực đê điều và thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES Mức độ 2 Lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính Mức độ 2 Lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực đê điều và thủy lợi
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng Mức độ 2 Lĩnh vực đê điều và thủy lợi
8 Cấp Giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai Mức độ 2 Lĩnh vực thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Chuyển mục đích sử dụng từ rừng phòng hộ sang mục đích khác Mức độ 2 Lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mức độ 2 Khoa học - Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
11 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mức độ 2 Khoa học - Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
12 Công nhận làng nghề Mức độ 3 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi cục Phát triển nông thôn
13 Công nhận làng nghề truyền thống Mức độ 3 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi cục Phát triển nông thôn
14 Công nhận nghề truyền thống Mức độ 3 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi cục Phát triển nông thôn
15 Giao rừng đối với tổ chức Mức độ 2 Lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Mức độ 2 Khoa học - Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
17 Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng phòng hộ đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Nộp tiền trồng rừng thay thế đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng mà chủ dự án không có điều kiện tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế Mức độ 2 Lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBDN tỉnh quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực đê điều và thủy lợi
20 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn